Najmodernejšie a najbezpečnejšie dátove centrum

v strednej Európe

Naše servre sú uložené v najmodernejšom a najbezpečnejšom dátovom centre v strednej Európe. Certifikované NBÚ a NATO na úrovni dôverné.

FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTU

Nonstop profesionálna bezpečnostná služba priamo v objekte Datacentra s jediným poslaním: chrániť vaše technológie. Každá návšteva sa identifikuje podľa dokladu totožnosti a zoznamu oprávnených osôb. Pohyb návštev je limitovaný a sú sprevádzané bezpečnostnou službou alebo personálom dátového centra.

OPLOTENIE OBJEKTU A VSTUPNÁ BRÁNA

Ochranný perimeter zariadenia zabezpečuje odolné trojmetrové oplotenie s vinutým žiletkovým drôtom. Vyspelý monitorovací systém, ktorý má pod kontrolou všetky priestory v budove i okolo nej. Do objektu sa vstupuje cez automatickú bránu, ktorá odolá nárazu rozbehnutého nákladného automobilu do rýchlosti 50 km/h. Celý komplex je rozdelený na monitorované bezpečnostné zóny a vstup do nich podlieha dvojúrovňovej kontrole (karta a PIN kód).

KONŠTRUKCIA BUDOVY

Masívna železobetónová konštrukcia, 18 cm hrubé železobetónové steny a dvojitá strecha zaručujú extrémnu fyzickú odolnosť budovy. Extrémne je aj plošné zaťaženie jednotlivých poschodí – prízemie unesie 5 000 kg/m 2 . Ostatné poschodia a strecha 1 500 kg/m 2 . Všetky steny a dvere majú požiarnu odolnosť od 60 do 120 minút.

ÚŽITKOVÁ PLOCHA

Plocha na prenájom v serverových sálach je 2 7OO m 2 . Okrem priestoru pre servery si možno prenajať aj 900 m 2 kancelárskych priestorov a 350 m 2 skladov.  ENERGIA Objekt je pripojený z dvoch strán priamo do 110 kV/22 kV rozvodne káblom distribučnej spoločnosti a vlastným dedikovaným VN/22 kV káblom s kapacitou 10 MVA s možnosťou rozšírenia výkonu v budúcnosti podľa aktuálnych požiadaviek. Vlastné transformátory 3.6 MVA v redundancii N+1.

NAPÁJANIE

Každý rack klienta je štandardne napojený na 2 nezávislé vetvy (A + B) napájania el.energiou (voliteľne 16 A, 32 A, 63 A), jednofázové, trojfázové alebo jednosmerné 48 V. Vprípade výpadku dodávky el. energie z distribučnej siete sú v areáli k dispozícii generátory v redundancii N + 1 so zásobou paliva na 72 hodín, pričom je zabezpečená zmluvná dodávka paliva na ďalšie nepretržité fungovanie. Okrem generátorov poskytuje Datacentrum 2 nezávislé batériové systémy UPS v redundancii 2 x (N+1). To znamená, že každý rack je napájaný z dvoch nezávislých vetiev istených UPS v každej vetve v redundancii N+1.

CHLADENIE

Chladenie serverov je zabezpečené efektívnym systémom AirFreeColing, ktorý prostredníctvom CRAC jednotiek distribuuje studený vzduch cez zdvojenú podlahu priamo k serverom. Vzduch v objekte je filtrovaný, čím sa významne znižuje zanášanie ventilátorov prachom a predlžuje sa ich životnosť. Všetky technológie chladenia sú prevádzkované v redundancii N+1.

POŽIARNA OCHRANA

Nadštandardný požiarny detekčný systém VESDA (Very Early Smoke Detection Alarms) s trojstupňovým systémom detekcie vo všetkých priestoroch, i pod dvojitou podlahou. V prípade požiaru plynové hasiace zariadenie okamžite zaplní postihnuté priestory s vysokou koncentráciou dusíka, čím zabráni prístupu kyslíka k ohňu a zároveň nepoškodí uložené zariadenia.

MANIPULÁCIA S RACKMI

Celá budova je projektovaná tak, aby sa v nej dalo čo najľahšie a najbezpečnejšie manipulovať so serverovými rackmi. Zvýšené prízemie budovy je ľahko prístupné z ložnej plochy nákladného automobilu a manipuláciu s ťažkými nákladmi uľahčuje výťah s nosnosťou 2 500 kg. Od vykladacej rampy až po umiestnenie na mieste sa rack pohybuje po ploche v jednej rovine a nemusí prekonávať žiadne prekážky.

CERTIFIKÁCIA

Data centrum je certifikované ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 9001:2015,

NBÚ certifikát dôverné, NATO certifikát na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami,

NBÚ certifikát na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami,

tel: +421 910 130 130